Plastové nádrže

Vyrovnávacie nádrže k prielivovým bazénom.