Chemické dávkovače

Ak nemáte čas na permanentné sledovanie kvality vody vo vašom bazéne a neustále pridávanie chemikálií, máme pre vás riešenie.

Automatické dávkovače bazénovej chémie sú špeciálne prístroje, ktoré analyzujú a vyhodnocujú kvalitu bazénovej vody. Sú montované v blízkosti filtračnej technológie.

Na základe analýzy pomocou špeciálnych sond prístroj dáva pokyn dávkovacím čerpadlám, ktoré vydávkujú potrebné množstvo chémie do vášho bazéna.

Prístroj zabezpečuje neustálu kontrolu bazénovej vody.

Výhodou automatických chemických dávkovačov je priezračne čistá voda bez potrebnej neustálej kontroly a ručného dávkovania chemikálií, veľké šetrenie nákladov na chemickú úpravu vody, pretože tieto automaty nepretržite sledujú kvalitu vody a nevznikajú žiadne výkyvy. Keď sa automaty správne nastavia je chemická úprava takmer bezstarostná a zákazník má priezračnú, nepáchnucu a zdravotne nezávadnú vodu.

Voda nezapácha po chlóre!