Soľná úprava vody

Princíp funkcie

Chlór ( Cl ) je spolu so sodíkom (Na) jednou z častí soli. Soľ NaCl, ktorá sa pridá do bazénovej vody sa rozpustí. Keď tento roztok preteká medzi dvoma elektródami napájanými jednosmerným napätím, spájajú sa ióny Na+, Cl -, OH – a H+ na natriumhypochlorid (NaOCl), ktorý pri kontakte s vodou dáva nízkochlórovú kyselinu (HclO ) a nátrion.

 

Táto nízkochlórová kyselina je veľmi silný oxidačný prostriedok majúci viacero vlastností:

 

 • Oxidácia baktérií pomocou uvoľneného kyslíka
 • Zničenie vírusov atakovaním aminoväzieb proteíno
 • Blokovanie enzimatickej aktivity v riasach obsiahnutých proteínov ako aj baktérií
 • Nízkochlórová kyselina a ión hypochloridu predstavujú tzv. voľný chlór

Počas elektrolýzy je na výrobu chlóru potrebný len kyslík a vodík, teda voda. Rozpustný chlór, ako aj sodík zostanú rozpustené v bazéne a môžu byť znova použité. Zlúčeniny chlóru alebo chloraminy sa pretekaním elektródami zničia a uvoľňujú chlór, ktorý sa znova používa.

Inými slovami

Stačí vodu Vášho bazéna zľahka osoliť, aby sa hneď na mieste pomocou elektrolýzy vyrobil dezinfekčný prostriedok, bohatý na aktívny chlór. Tento oxidačný prostriedok sa po dezinfikujúcom účinku zmení znova na soľ. Pri tomto procese nie je teda žiadna spotreba soli.

Váš elektrolyzér sa skladá z elektrolytického článku elektronickej riadiacej jednotky . Elektronická riadiaca jednotka zabezpečuje elektrické napájenie potrebné k prevádzke článku tým, že premieňa striedavé napätie 220 V siete na jednosmerné napätie max. 7,5 V.

Zhrnutie

Pôvodne pridaná soľ (NaCl) zostane teda vo vode zachovaná. Elektrickou energiou sa v kolobehu vytvára nátrium – hypochlorid (NaOCl)

 

 • Ide o ekologickú metódu úpravy vody
 • Spočíva v elektrolýze soli
 • Plynný chlór je viazaný vo vode, čiže nie ste v styku s chlórom
 • Voda je mierne slaná
 • Antiseptické účinky
 • Nízke náklady na prevádzku
 • Samočistiace bez udržby